Neudorf-Weimershof

neiduerf

Männerkouer Ste. Cécile Neiduerf-Weimeschhaff

Neiduerf_Whaff

Präsident:
Vice-Président
Monsieur HENRION Romain
Monsieur FALTZ Michel
 
Sekretär:

Caissier:

Monsieur HENRION Romain

Monsieur HOUWEN Lambert

Adresse: 2, Allée CarmelL-1354 Luxembourg
Handy +352 621 29 16 79
Telefon:  
Fax:

Schreibe einen Kommentar

LUXEMBOURG